Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Siyasi Gündem > MHP'de tüzük değişikliğine durdurma

MHP'de tüzük değişikliğine durdurma
MHP Avukatı Yücel Bulut, Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, 19 Haziran'da yapılan tüzük değişikliğiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldığını açıkladı. YSK ise, 10 Temmuz'da yapılacağı duyurulan olağanüstü kurultayla ilgili görüş bildirmeme kararı aldı.

MHP Avukatı Yücel Bulut, Genel Merkez'de basın toplantısı yaptı. Bulut, Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, 19 Haziran'da yapılan tüzük değişikliğiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldığını açıkladı. Bu durumda kurultayı Genel Merkez yapacak denilebilir. 

MHP'de yürütmesi durdurulan tüzük değişiklikleri arasında olağanüstü kurultayda seçim de var, ihraçlar da...

Avukat Bulut'un açıklamaları şöyle:

"Bilindiği üzere Ankara 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilmiş bulunan üç kişilik çağrı heyetince Milliyetçi Hareket Partisi Olağanüstü Genel Kurulu tüzük değişikliği gündemiyle 19 Haziran 2016'da toplantıya çağrılmıştır. Söz konusu toplantıda çağrı heyetinin beyanlarına göre 752, noterin açıklamasına göre 656, noterin televizyon programında söylediğine göreyse 330 delegenin katılımı sağlanmıştır. Sayın Genel Başkanımız, kurultaydan bir gün önce 18 Haziran 2016'da yapmış olduğu yazılı açıklamasında, tertip edilecek kurultaya ilişkin, çok önemli usûl hataları bulunduğuna ve de kurultayın bu haliyle yasal olmayacağına işaret etmiştir.

Hâl böyle olmasına rağmen 19 Haziran 2016'da Olağanüstü Genel Kurul toplantıya davet edilmiş, söz konusu toplantıya halen sayısı tam olarak tespit edilemeyen bazı delegelerimiz iştirak etmiştir. Toplantı sonrasında aralarında Sayın Koray Aydın, Sayın Sinan Oğan ve Sayın Sait Gönen’in de bulunduğu birçok isim, basına vermiş oldukları demeçlerinde, kurultayın iptal edilme riskine işaret etmişler, birden fazla tüzük maddesi değişikliğinden de haberdar olmadıklarını, toplantı gündeminin bir dayatmayla değiştirildiğini vurgulamışlardır. 

19 Haziran 2016 tarihinde şahsım tarafından yapılan açıklamayla, söz konusu Genel Kurul hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından yargı yoluna başvurulmayacağı ifade edilmiştir. Genel kurulda usûlsüzlük olduğu iddiasıyla, toplantıya katılmayan her üst kurul delegesinin yargı yoluna başvurma ve genel kurulun iptalini istemek hakkı vardır. Bir üst kurul delegemizin genel kurulun iptali istemiyle ilk davayı açtığı bilgisi Genel Merkezimize ulaşmıştır.

Karara esas olan gerekçeler

Üst kurul delegemiz tarafından Ankara 3’ncü Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılan Genel Kurul iptali davasının ilk incelemesi neticesinde; 19 Haziran 2016 tarihli Genel Kurul’da alınan tüm kararların yürütülmesi ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuş, genel kurul çerçevesinde yapılan sözde yetki devirleri de askıya alınmıştır.

Üst kurul delegemizin Ankara 3’ncü Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir kararına esas olan gerekçeler şu şekildedir:

  • Siyasi partilerin genel kurulları, Siyasi Partiler Kanunu 31 ve 13; Türk Medeni Kanunu 78’nci maddesi uyarınca Ankara’nın il merkezinde yapılmak zorundadır. Buna uyulmamıştır.
  • Siyasi partilerin tüzüklerinin değiştirilebilmesi, genel kurul toplantısının 1. oturumunda toplam delege sayısının 2/3 oranında delegenin toplantı salonunda hazır bulunması gerekmektedir. Bu sayı Milliyetçi Hareket Partisi için 809 rakamına denk gelmektedir. Toplantıda hazır bulunan delege sayısı ister noterin televizyon programında ifade ettiği gibi 330 kabul edilsin, ister noterin resmi sayı olarak ilan ettiği 656 sayısı kabul edilsin, ya da çağrı heyetinin var olduğunu iddia ettiği 752 sayısı kabul edilsin; bu sayısal değerlerin hiçbir tanesi tüzük değişikliği için öngörülen 2/3 toplantı nisabına yetmemektedir.
  • Çağrı heyeti tarafından 15 Mayıs 2016'da gerçekleştirileceği ilân edilen ancak yargı kararları ve alınan güvenlik önlemleri nedeniyle gerçekleştirilemeyen genel kurul toplantısı sonrasında Dernekler Yönetmeliği 14/2 maddesinde yer alan ve geçerlilik koşulu olan ilân şartlarına uyulmamış, ertelenme gerekçeleri ilân edilmemiştir.
  • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarına göre 'ilamların hüküm fıkraların aynen infazı zorunludur ve yorum yoluyla hükmedilenden başkasının infaz edilmesi ve kararın hüküm fıkrasının genişletilmesi mümkün değildir'. Kaldı ki Yargıtay 7. Hukuk Dairesi kararlarına göre de Türk Medeni Kanunu’nun 75’nci maddesi çerçevesinde düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantılarında 'gündeme teklif yoluyla yeni gündem maddesi eklenemez'. Oysa ki Ankara 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından çağrı heyetine sadece parti tüzüğünün 63/4 maddesinin değişikliğini görüşmek üzere olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi verilmişken, yasalara aykırı yapılan toplantıda 13 maddenin daha değiştirilmesine teşebbüs edilmiştir.
  • Üye olamayan, genel kurula katılma yetkisine sahip olmayan ve hatta devlet memuru olan birçok ismin genel kurula katılarak sanki parti delegesi gibi oy kullandıkları tespit edilmiştir.

İşte, üst kurul delegemiz tarafından açılan genel kurul iptal davası neticesinde ileri sürülen bu gerekçeler ışığında, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkeme tarafından 19 Haziran 2016'da düzenlenen genel kurulda alınan kararların ve tüzük değişikliklerinin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmiştir."

YSK görüş bildirmedi

MHP Genel Merkezi'nin 10 Temmuz'da olağanüstü kurultayı toplama kararının ardından, çağrı heyetinin 19 Haziran'da topladığı olağanüstü kongrede de seçimli olağanüstü kongrenin 10 Temmuz'da yapılmasına karar verilmişti.

Hem MHP Genel Merkezi'nin hem de yeni kongreyi toplamakla görevlendirilen heyetin başkanı Musavat Dervişoğlu'nun başvurduğu Çankaya İlçe Seçim Kurulu, 10 Temmuz'daki kongreyi kimin toplayacağına ilişkin, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) görüş sordu. 

Olağanüstü toplanarak, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na görüş verip vermeme konusunu ele alan YSK, MHP'nin 10 Temmuz'da yapılacağı duyurulan olağanüstü kurultayıyla ilgili başvurulara ilişkin İlçe Seçim Kurulu'nun değerlendirme yapması gerektiğini belirtti. Görüş bildirmeme kararı aldı.

YSK'dan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 23 Haziran 2016 tarihli yazısı ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin 10 Temmuz 2016'da yapılacak 6. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne ilişkin görüş istenilen hususta, İlçe Seçim Kurulu'nca verilecek kararın, itirazen Kurulumuz önüne gelmesi ihtimaline karşı, konunun öncelikle Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca değerlendirilmesi gerektiğinden görüş verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir."

Oğan: Kurultayı Genel Merkez düzenlemeli

Al Jazeera’nin sorularını yanıtlayan Genel Başkan adayı Sinan Oğan, Meral Akşener cephesini eleştirmiş, kurultayda divan başkanlığı adaylığı sırasında "dayatmacı ve tekçi" zihniyetin ortaya çıktığını belirtmişti. Oğan’a göre kurultayı muhalifler değil Genel Merkez düzenlemeli.

aljazeera.com.tr, 24.06.2016


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.