Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Siyasi Gündem > İşte ekonomideki reformun 9 maddesi

Davutoğlu: "Hedef, 4 yıl içinde GSYH'yi 1,3 trilyon dolara, cari açığı yüzde 5,2'ye çekmek, işsizlik oranını da yüzde 7 civarına indirmektir..."
Başbakan Ahmet Davutoğlu, şu sıralarda düzenlediği basın toplantısında, öncelikli dönüşüm programını anlatıyor: "Hedef, 4 yıl içinde GSYH'yi 1,3 trilyon dolara, cari açığı yüzde 5,2'ye çekmek, işsizlik oranını da yüzde 7 civarına indirmektir..." 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, beraberinde birçok bakanlar birlikte düzenlediği basın toplantısında, Onuncu Kalkınma Planı’yla (2014-2018) ilgili açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, öncelikli dönüşüm programıyla ilgili, "Ekonomik yapımızı tümüyle yenileyecek olan ve son derece titizlikle yapılmış bir çalışmayı kamuoyumuzla paylaşacağız” dedi.

Başbakan, "25 alanda geniş kapsamlı dönüşüm öngören eylem planları çerçevesinde yeni hamle dönemini başlatacağız" şeklinde konuştu.

Davutoğlu’nun devam etmekte olan basın toplantısında aktardıkları şöyle:

"Önümüzdeki dönemde öncelikli ilkemiz, siyasal isitikrarın sürdürülmesi ve ekonomik öngörülebilirlik.

İnsan odaklı ekonominin güçlendirilmesine odaklanıyoruz.

Üretim teknolojisindeki değişime öncüük etmek amacındayız.

Bütüncül ekonomi anlayışı geliştirmeden yapısal değişimi yürütmek mümkün değildir.

2015 seçimlerine giderken ve daha sonraki dönemleri planlarken siyasi istikrar ve güven ortamının korunması elzemdir ve buna öncelikle önem vereceğiz.

Ekonomimizi dünya ekonomisi ile entegrasyonu için kararlı politika izlemeye devam edeceğiz.

Bugün ilan edeceğimiz 9 sektörel dönüşüm programı ve 417 eylem planı ağırlıklı olarak reel sektör alanındadır.

"HEDEFİMİZ 4 YIL İÇİNDE..."
Hedefimiz, bu sektörel dönüşüm programlarıyla 2018 sonuna kadar yani 4 yıl içinde, GSYH'yi 1,3 trilyon dolara, cari açığı yüzde 5,2'ye çekmek, işsizlik oranını da yüzde 7 civarına indirmektir.

Eylem planları ve sektörel dönüşüm programları bir temenni değildir. Bizim söz verip de yapmadığımız temenni düzeyinde bıraktığımız hiç bir taahhüdümüz olmamıştır.

Hedefimiz ihracatın ithalatı karşılama oranını 2018'de yüzde 70'in üzerine çıkarmak.

Sanayi stratejisi belirli aralıklarla revize edilecek, daha detaylı sektörel bazda alt stratejik planlamalar yapılacak."

ntvmsnbc.com, 06.11.2014

İşte ekonomideki reformun 9 maddesi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Ekonomide Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı"nı programını açıkladı. 25 alanda geniş kapsamlı dönüşüm öngören programın ilk 9 maddesi belli oldu. İşte o maddeler ve Davutoğlu'nun açıklamasının satır başları:

*25 alanda geniş kapsamlı dönüşüm öngören hamle dönemini başlatıyoruz
*90'lı yıllardaki siyasi istikrarsızlık ekonominin daralmasına yol açtı
*Siyasal güven ile ekonomi arasındaki bağlantıyı doğru tespit etmemiz lazım.

*2008'den sonra dünya küçülürken Türkiye ekonomisi büyümeye başladı
*Ak Parti iktidarları son 200 yıllık reform çabalarının altın 12 yılıdır
*Ekonomi ciddi bir reform sürecinden geçti ve ekonomik göstergeler pozitif yönde gerçekleşti.

*Gezi olayları öncesinde faizler yüzde 5'lere düşmüştü. İhracattaki artış reel sektörün gücünü gösteren bir oldu
*Yabancı yatırımların 2003-2014 arasında 145 milyar dolara çıkması yatırım prtaömının ne kadar cazip olduğunu gösteriyor.

*Siyasal istikrarın sürdürülmesi ve ekonomik öngörülebilirlik çok önemli
*İnsan odaklı kalkınma konusuna çok önem vereceğiz. Türkiye'nin iki önemli kaynağı insan ve coğrafya. İnsan kaynağının nitelikli hale gelmesi dönüşümün ana unsurudur
*Teknolojik bir dönüşüm sürecindeyiz. Bunları yönetme kabiliyetinin geliştirilmesi gerekir. Bu da ancak Ar-Ge ve inovasyon ile olur.

İŞTE 9 MADDE

*Bütüncül ekonomi anlayışı geliştirilmeden yapısal değişimi yürütmek mümkün değil
*Bugün 9 sektörel dönüşüm programı ilan edeceğiz. Bunların çoğu reel sektör ile alakalı
*Ekonomimizin dünya ekonomisi ile entegrasyonu için kararlı politika izlemeye devam edeceğiz.

Açıklayacağımız reform programının 9 maddesi ve temel maddeler şöyle:
- İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı Eylem Planı

- Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı Eylem Planı

- Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı Eylem Planı

- Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı Eylem Planı

- Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı

- Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı Eylem Planı

- Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı Eylem Planı

- Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı

- Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı Eylem Planı


Dönüşüm programları, 3 grup halinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Hürriyet, 06.11.2014


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.