Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Siyasi Gündem > CHP'li Mahmut Tanal'dan suç duyurusu

CHP'li Mahmut Tanal'dan suç duyurusu
Tanal, Sayıştaya denetleme için gerekli bilgi ve belgeleri göndermedikleri iddiasıyla ilgili bakanlar, bürokratlar ve yetkililer, bu kişiler hakkında ihbarda bulunmadıkları gerekçesiyle de Sayıştay yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu

ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Sayıştaya denetleme için gerekli bilgi ve belgeleri göndermedikleri iddiasıyla ilgili bakanlar, bürokratlar ve yetkililer, bu kişiler hakkında ihbarda bulunmadıkları gerekçesiyle de Sayıştay yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Anayasa'ya göre, bütçedeki gelir ve gider kalemlerinin TBMM adına Sayıştayca denetleneceğine işaret edildi.
"Siyasi iktidarın denetim istemeyen, hesap vermeyen, şeffaflıktan uzak, bilgi vermeyen bir durumda olduğu" iddia edilen dilekçede, "Sayıştay raporları olmaksızın bütçe görüşmeleri yapılmaktadır. Sayıştay denetim raporları sunulmadığı için denetim Anayasa'nın 160. ve devamı maddelerine göre yapılamamaktadır. Sayıştaya kamu kurum ve kuruluşlarınca, denetim görüşü oluşturulması için gerekli mali raporlar ve tablolar ile bilgi ve belgeler sağlanmadığı için Sayıştay, mali rapor ve tablolar hakkında görüş bildirememektedir" ifadeleri kullanıldı. 

"Sorumlular veya diğer ilgililerin, denetçilerin isteyecekleri bilgi, kayıt ve belgeleri vermeye, işlem, faaliyet ve malların fiili ve fiziki durumlarını geciktirmeksizin göstermeye mecbur oldukları" belirtilen dilekçede, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 68. maddesi uyarınca Sayıştay tarafından yapılacak incelemelerin sonuçlarının TBMM'ye raporlanması gerektiği, buna karşın kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli bilgi ve belgeleri sağlamadığı için Sayıştayın TBMM'ye görüş bildiremediği ifade edildi. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının, bu yolla hukuka aykırı işlem yaptığı, Sayıştay yetkililerinin de bu suçu bildirmediği savunulan dilekçede, "ilgili bakanlar, üst düzey yöneticiler, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, ilgili memurlar ve işlenen suçu ihbar etmeyen Sayıştay yetkililerin tespit edilerek, haklarında kamu davası açılması talep edildi.
Dilekçede, şüphelilerin, "görevi kötüye kullanmak", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" ve "suçu bildirmemek" suçlarını işledikleri öne sürüldü.

Radikal, 13.11.2013


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.