Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Siyasi Gündem > Aysel Tuğluk'tan "Wan" teklifi

Van değil Wan olsun
Van Bağımsız Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Aysel Tuğluk, Van'ın isminin Wan şekline dönüştürülmesi için hazırladığı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na verdi.

ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Demokratikleşme Paketi’nde “klavyelere özgürlük” diyerek açıkladığı q, x ve w harflerinin kullanımına ilişkin düzenleme üzerine Van ilinin isminin Wan olarak değiştirilmesi istendi.

Van Bağımsız Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Aysel Tuğluk, Van’ın isminin Wan şekline dönüştürülmesi için hazırladığı kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na verdi. Teklifin gerekçesinde “Coğrafyamızın kadim halkları olarak Kürtler, Türkler, Ermeniler, Araplar, Mihallemiler, Süryaniler, Asuriler, Rumlar Çerkesler, Gürcüler, Lazlar ve daha niceleri bu topraklardaki izlerini yaşam alanlarına ve yerleşim yerlerine farklı isimlendirmelerle bırakmışlardır” denilirken, bu çeşitlilik ve farklılıkların zenginlik olarak görülmek yerine baskı, şiddet ve asimilasyon temelindeki tek tipleştirmenin nedeni olarak görüldüğü belirtildi.

Osmanlı başlattı Değiştirilme çabalarının modern dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu’nun Abdülaziz ve 2. Abdülhamit dönemlerinde başladığı belirtilen gerekçede, yeni doğan sultan çocuklarının adlarının yaşatılması isteğinin yerleşim yerleri adlarının değiştirilmesinin de başlangıcı olduğu hatırlatıldı.

100 yıllık gelenek Gerekçede, Balkan Savaşları mağlubiyetinden sonra çıkarılan İskanı Muhacirin Nizamnamesi’nden, İçişleri Bakanlığı’nın 1940 yılında hazırladığı genelgeye, 1956 yılında kurulan ve 1978 yılına kadar faaliyet yürüten “Ad değiştirme İhtisas Komisyonu”ndan 12 Eylül Dönemine kadar çeşitli dillerdeki yer adlarının sistematik olarak Türkçeleştirildiğine dikkat çekildi.

Doğrusu Wan Tuğluk’un verdiği kanun değişikliği gerekçesinde bölgedeki halkların yüzyıllardır Wan dediği yerin adının Van’a dönüştürüldüğü, eski zamanlardan beri buraya Wan denildiği ve bu değişiklikle hem antidemokratik bir uygulamaya son verileceği hem de ismin fonetik olarak doğru telaffuz edileceği belirtildi.

Hasta mahkumlar Öte yandan Tuğluk Meclis Başkanlığı’na, hasta mahkumları yakından ilgilendiren bir başka yasa önerisi daha sundu. Buna göre 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yer alan “Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkumun cezasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir” hükümdeki “toplum güvenliği bakımında tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen” ifadesinin ciddi mağduriyetlere neden olduğu gerekçesiyle çıkarılması önerildi.

Radikal, 30.10.2013
 

Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.